Ennakkomarkkinointi

Uudistuotannossamme ja saneerauskohteissamme pyrimme ennakoimaan myös tilojen käyttäjien tulevia tarpeita. Tavoitteena ovat turvalliset, terveet ja toimivat tilat jotka ovat muokattavissa erilaisiin liiketoimintatarpeisiin.

Mikäli olette hakemassa toimitilaa ja sopivaa ei ole löytynyt, niin ottakaa yhteyttä. Tutustutaan yhdessä vaihtoehtoihin joita olemme rakennuttamassa. Sisätilaratkaisuihin, huonekokoihin ja erityistilatarpeisiin voidaan vaikuttaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tilatarpeet saadaan mukaan suunnitelmaan, sitä edullisemmaksi niiden toteuttaminen tulee. Tilojen käyttäjä hyötyy tästä paremmin käyttöön soveltuvina tiloina ja niiden edullisempana vuokrana.

Kehityskohteemme tehdään aina yhdessä luotettavien ja ammattitaitoisten kumppanien kanssa, jotka hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa. Näin varmistetaan aikataulujen pitävyys ja tavoiteltu laatutaso.